Het STAP budget

Sinds vorig jaar kan elke werkende en werkzoekende Nederlander gebruik maken van het STAP budget. Het STAP budget vervangt de aftrekbare studie -en scholingskosten. Voor 2022 kon je dit bij de Belastingdienst als aftrekbare post opgeven. Nu is er het STAP budget en het STAP budget werkt op een andere manier.

In deze blog van je alles wat je moet weten over het STAP budget.

Wat is het STAP budget?

De afkorting STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Met dit budget wil onze overheid ons nog meer stimuleren om onze arbeidsmarkt positie te verbeteren, versterken of ontwikkelen.

Het STAP budget is een onderdeel van het beleid “Leven Lang Ontwikkelen”.
Dit beleid is gemaakt omdat onze overheid heeft geconcludeerd dat er een veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt is. Om hierop te blijven aansluiten is ontwikkeling belangrijk.

Het STAP budget draagt bij aan de vraag op de veranderende arbeidsmarkt en hoe jij hier vanuit jouw behoefte op kan blijven aansluiten.

Nu je weet wat het STAP budget betekent, is het interessant te weten hoe het voor jou werkt

Er is per jaar € 1000 STAP budget per persoon (voorwaarden waar jij aan dient te voldoen, vind je verderop in deze blog). Deze € 1000 kun jij inzetten voor scholing/opleiding/training/cursus.

Je kunt het STAP budget 1 x per jaar aanvragen. Een belangrijke voorwaarde voor het STAP budget is dat de scholing die je wilt gaan doen, in het scholingsregister van het UWV staat. Staat jouw gewenste scholing er niet in, dan kun je het STAP budget hier niet voor inzetten.

Daarnaast mag je het STAP budget 1 x per jaar inzetten. Dit jaar is er € 170 miljoen beschikbaar gesteld voor het STAP budget.

Enthousiast?? Op naar die aanvraag

Je kunt het STAP budget niet op elk moment van het jaar zomaar aanvragen. Er wordt gewerkt met aanvraagperiodes. Elke 2 maanden is er een aanvraagperiode. De overheid heeft ervoor gekozen om op 1 januari jl. de aanvraagperiode over te slaan (deze tijd was nodig om maatregelen te treffen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te implementeren) . De volgende aanvraagperiode is op 28 februari aanstaande

Daarnaast is het ook zo dat je € 1000 niet op je rekening gestort krijgt. Het UWV betaalt de desbetreffende opleider jouw STAP budget. Bij sommige scholing betekent dit dat € 1000 toereikend is, bij andere scholing betaal je zelf nog een deel bij.

Als je voor een opleiding hebt gekozen, dan kan je bij de opleider een aanmeldbewijs opvragen. Dit aanmeldbewijs heb je nodig om je aanvraag in orde te maken. Let op, de opleider en scholing moet nog steeds in het scholingsregister van het UWV staan.
De opleiding mag nog niet gestart zijn op het moment dat je je STAP budget aanvraagt.

Ook belangrijk om te weten is dat het STAP budget voor iedereen boven 18 jaar is die nog niet AOW gerechtigd is.

Nog even praktisch

Elke 2 maanden wordt er een deel van het totale budget vrij gegeven. Je kunt je wellicht voorstellen dat dit budget al snel op is.
Op onderstaande website kun je inloggen in je aanvraag doen. Dit kan op 28 februari vanaf 10 uur. Zorg dan ook dat je klaar zit om niet naast het net te vissen.

https://www.stapuwv.nl/login

Wil je nog meer informatie vinden over het STAP budget, kijk dan op onderstaande website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

Related Posts

Leave a Reply